Nhạc Trữ Tình
Hạ Thương Kim Thoa (Hoa Hậu)
Chờ Người Mỹ Hạnh Bolero
Phận Bạc Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đêm Đông Nguyễn Hiền
Sao đổi ngôi Giáng Tiên - Chế Khanh
Cây đàn bỏ quên Dương Triệu Vũ - Khánh Du
Góp Lá Mùa Xuân Ngô Quang Vinh
Lk Lan Và Điệp Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Thuyền Về Bến Xưa Đoàn Minh - Lý Diệu Linh