Nhạc Trữ Tình
Tình Yêu Của Chúa Linh Mục Quang Lâm
Ru Mãi Ngàn Năm Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Chúa Là Quê Hương Linh Mục Quang Lâm
Mưa Trong Tình Đầu Nguyễn Hoàng Nam
Nhật Thực Trần Thu Hà
Phận Gái Lỡ Làng Kim Thoa (Hoa Hậu)
Yêu Một Mình Văn Hương
Xin Còn Gọi Tên Nhau Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Con Đường Xưa Em Đi Hồng Hạnh Bolero
Mười Năm Đợi Chờ Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái
Có Một Ngày Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist