Nhạc Trữ Tình
Sao Chưa Thấy Hồi Âm Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Chúc Mùa Xuân Linh Mục Quang Lâm
Tình bơ vơ Phương Lan
Lại Nhớ Người Yêu Kim Thoa (Hoa Hậu)
Hương Bách Hợp Trọng Tấn
Tuổi Học Trò Trần Thu Thảo
Số Nghèo Bảo Trung
Tình Ca Nhung Nguyên Hà
Hương Tình Bến Tre Hồng Phượng - Hồ Quốc Toàn