Nhạc Trữ Tình
Xuân Quê Hương 2 Đông Quân - Diễm Thùy
Phận Xa Quê Khánh Bình
Đạo Làm Con Dương Ngọc Thái - Ngọc Sơn
Có Lẽ Tôi Nghèo Huỳnh Thuận
Khác Biệt Sang Hèn Trần Nhật Quang
Trăng Hờn Tủi Hoàng Công Danh
Trái mồng tơi Ngọc Châu