Bằng Cường - Nipe
Uống Cho Say Beat Bằng Cường
Dịu Dàng Hương Tóc Em Bằng Cường - Ngô Mai Trang
Có Lẽ Mình Chia Tay Bằng Cường - Khang Hưng
Học Trò Teen Bằng Cường - Nguyễn Đình Vũ
Thức Qua Một Đêm Bằng Cường - Nguyễn Hồng Hải
Sẽ Không Còn Nhau Nữa Bằng Cường - Nipe
Tình Yêu Đẹp Bằng Cường - Mắt Ngọc
Wo Ai Ni Remix Bằng Cường
Say Men Tình Bằng Cường - Ltb Rapper
Vẫn Ước Bằng Cường - Nipe