Bằng Cường - Nipe
Đợi Em Mãi Rồi Nhiều ca sĩ
Tôn Thờ Một Tình Yêu Bằng Cường - Khánh Phương
Đâu Phải Yêu Là Hạnh Phúc Bằng Cường - Nguyễn Hoàng Anh
Khóc Cho Tình Lỡ Bằng Cường - Khánh Phương
Sao em giấu anh Bằng Cường
Uống Cho Say Remix Bằng Cường
Yêu Trong Kỷ Niệm Bằng Cường
Yêu Em Thôi Bằng Cường - Mắt Ngọc
Khi Anh Gap Em Bằng Cường - Quang Hà
Lòng Đau Tình Phai Bằng Cường - Thái Lan Viên
Thuộc Về Em Bằng Cường
Em Mong Mưa Thật Lâu Bằng Cường - Kim Lê Quyên
Người Ta Thường Nói Bằng Cường - Đinh Việt Quang
Vì Anh Vì Em Bằng Cường