Nhạc Việt - Nhạc Cách Mạng
Thần Thái Hoàng Rapper
Đơn Giản Hoàng Rapper
Dòng Lệ Tiễn Đưa Lưu Nhật Hào
Con Nợ Mẹ (Remix) Trịnh Đình Quang - DJ Trường
5 Phut Nua Thoi Yuki Huy Nam
Làm Sao Quên Châu Ngọc Hiếu
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

03
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

07
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10