Nhạc Việt
Thuyền Hoa Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Có mới nới cũ Hồ Gia Khánh
Mãi Tìm Nhau Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Trở Về Bích Hồng
Là đàn ông Hàn Thái Tú
Tình Mẹ Vy Oanh
Gieo Nguyễn Phi Hùng
Ai Cùng Em

Phúc Hoàng

01
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

02
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

04
Đại Minh Tinh

Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền

05
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

02
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

04
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

05
Ai Cùng Em

Phúc Hoàng

06