Nhạc Trẻ
Sống Vươn Cao Tiêu Châu Như Quỳnh - Nguyễn Duyên Quỳnh
Đành Phải Xa Nhau Hoàng Bảo Nam
Nắng The Cassette
Hữu Duyên Minh Châu
SA LIFE Nhiều Ca Sĩ - $A Milo
Mượn Em Nguyễn Đình Chương
Vài Lời Cho Em Beat Nguyễn Hoàng Nam
7 Love Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
Hẹn Nhau Nơi Ấy Yanbi - Hà Trung