Nhạc Trữ Tình
Cafe Fin Quốc Quốc
Thu Sầu Mộc Giang
Lá Lành Đùm Lá Rách Tô Tài Năng - Trần Linh Phương
Chuyện tình nghèo Tâm Như - Hoàng Long
Trái Tim Bình Minh Đoàn Việt Phương
Bông Mua Tím Dương Nghi Đình
Tết Ơi Tết Ngọc Giàu
Tình Chết Theo Mùa Đông Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Thuyền Hoa Nguyễn Thành Viên
Người thương kẻ nhớ Thùy Dương - Nhật Tâm