Nhạc Trữ Tình
Nói với người tình Randy - Phương Cẩm Ngọc
Lòng Mẹ Thế Anh - Giang Trường
Phút Cuối Quang Thành
Biển Tình Quang Thành
Tình đời VŨ HẢI - Duy Thanh
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Phạm Bảo Khánh
Duyên Kiếp Phương Thùy - Phước Lộc
Nối Lại Tình Xưa Tùng Anh - Quỳnh Như