Nhạc Trẻ
Thiên Hạ Hữu Tình Nhân Đan Trường - Juky San
CILU (Cukak Remix) JGKiD (Da LAB) - MPaKK (Da LAB)
Tiếng Tơ Lòng Truzg - H-Kray
Bạn Và Bè Quách Beem
Badboi 1DEE - JayM
Mưu Sinh TeeB - Ngancute
Anh Cần Em (I Need You) Châu Khải Phong - Khang Việt
Thích Thì Đến Hoàng Đức
Thu In Love HTEA - Mian
Thương Thầm Ricky Star - Nguyễn Khoa
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cần Ha

Shrimp - Xavi

05
Biển Tình

Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật

06
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

05
Cà Phê

Min.

06
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

07