Nhạc Trẻ
Tự Trách Mình Beat Lý Tuấn Kiệt
KOTA Mr.a
Hè Phải Bay Mr.a - Min
Championz Cường Seven - Mr.a
Đi Trong Mùa Hè Trần Tiến - Đen
Put Your Hands Up Cường Seven
Và Ngày Nào Đó Vũ Thảo My
Let's Shine Nhiều ca sĩ
Vì Một Ai Khác Đăng Chương
Như Vậy Đi Nhật Thu - Mr.a
Phù Dung (Oriion x HHD Lofi Remix) Nhiều Ca Sĩ - Jin Tuấn Nam
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

05
Cà Phê

Min.

06
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Thê Lương

Phúc Chinh

11
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

12
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

07
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11