Nhạc Trẻ
Lần Cuối Nhiều Ca Sĩ - DJ TUS
Chào Xuân Mới Thủy Tiên
Dream Nhiều Ca Sĩ - Quân Bùi
FALL IN LOVE DYOR - Crou
Vinawoman Đông Nhi - Hứa Kim Tuyền
Gu (Lofi) Nhiều ca sĩ
Gliding In The Night Tommy - Linhthebrat
Định mệnh cay đắng Vân Quang Long - Lê Uyên Nhi
Xuân Về Chưa Nguyễn Đình Chương
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Cà Phê

Min.

05
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

05
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

08
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11