Nhạc Hòa Tấu
Family Doubtings Michael Giacchino
Give Me Your Heart Vũ Đặng Quốc Việt
Return To Busan Harbor Violinist Anh Tú
Dear Autumn Vũ Đặng Quốc Việt
The Newbie Skeleton Walk Michael Giacchino
together bound Vũ Đặng Quốc Việt
Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa Vũ Đặng Quốc Việt
Nói Đi Là Đi Vũ Đặng Quốc Việt
Để Dành Nước Mắt Vũ Đặng Quốc Việt
Thị Phi (Beat) Tiến Phạm - Rapper Tuấn Nguyễn
Nếu Còn Có Kiếp Sau Vũ Đặng Quốc Việt
Fiesta Con De La Cruz Michael Giacchino