Nhạc Hòa Tấu
Insomnia anh Bắc
Con Kênh Nhỏ Ninh Bảo Văn
Fiesta Con De La Cruz Michael Giacchino
Tìm Nhau Không Vũ Đặng Quốc Việt
Keep Calm And Breath Vũ Đặng Quốc Việt
my heartbeat Vũ Đặng Quốc Việt
Happy Moments Vũ Đặng Quốc Việt
Ánh Mắt Buồn Ninh Bảo Văn
Toccata VNNPlus
Răng Khôn (Piano Ver.) Vũ Đặng Quốc Việt
Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa Vũ Đặng Quốc Việt
Smile From Heaven Vũ Đặng Quốc Việt