Nhạc Trẻ
Việt Nam Tử Tế Nhiều ca sĩ
Not Alone Nhiều ca sĩ
Nhạt Phan Mạnh Quỳnh
Ngứa Cổ Hát Chơi Anh Khang - Vương Dung
MM Valentine Nhii - Khoai Đỗ
Đã Bao Lâu Dương Nguyễn
Tiếng sấm Lương Gia Huy
Ăn Tết Hồ Quang Hiếu
Hẹn Yêu Vũ Cát Tường
Mất Lòng Tin Bằng Cường
Vội Vàng Dạt Tấn
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

01
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

02
Cà Phê

Min.

06
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

10
11
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09
Thanh Xuân

Da Lab

11