Nhạc Trẻ
Tương Tư (Piano Ver.) Đỗ Hải Đăng
Anh Đã Sai Trương Khải Minh
Dự Cảm Hà Trần
Nắng MEC Music Club
Nếu Em Đi Quang Vinh - Jun Phạm (365 Daband)
Hẹn Em Ngày Nắng Jun Phạm (365 Daband)
Thương Nhau Để Đó HamLet Trương - Jun Phạm (365 Daband)
Nhiều Là Bao Nhiêu Lương Bích Hữu - HamLet Trương