Nhạc Trữ Tình
Mùa Thu Trong Mưa Đàm Vĩnh Hưng
Giọt Lệ Đài Trang Đàm Vĩnh Hưng - Hoài Lâm
Lần Đầu Lần Cuối Đàm Vĩnh Hưng
Sao Anh Nỡ Đành Quên Đàm Vĩnh Hưng
Sài Gòn Bolero Khánh Bình
Chuyến tàu hoàng hôn Đàm Vĩnh Hưng
Biết Nói Gì Đây Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Con đường xưa em đi Đàm Vĩnh Hưng
Đợi chờ Đàm Vĩnh Hưng
Đón Em Về Quê Nguyễn Đình Chương
Ước Mộng Mùa Xuân Mạnh Quỳnh - Dương Huệ
Trăng Hờn Tủi Hoàng Công Danh
Vùng Lá Me Bay Lưu Ánh Loan