Nhạc Trữ Tình
Mấy Nhịp Cầu Tre Trường Sơn - Kim Thư
Công Ơn Cha Mẹ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chủ Nhật Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Bóng Mẹ Phước Lộc
Như Đã Dấu Yêu Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Liên Khúc Thuyền Xa Bến Đỗ Ôn Bích Hà - Ngô Quốc Linh
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Lương Gia Huy - Hoàng Mai Trang
Lạnh Trọn Đêm Mưa Lê Tiến Ngọc
Chiều Bên Đồi Sim Lưu Ánh Loan - Đoàn Minh
Thói đời Lâm Bảo Phi