Nhạc Trữ Tình
Thiên Đàng Ái Ân Hồng Quyên - Puol Lê
Về quê cũ Thanh Hà - Thanh Hằng
Thằng Em Tôi Thiên Quang - Phi Bằng
Chuyện Hợp Tan Tuyết Vân Hà - Đan Chi
Túy Ca Dương 565
Sao Rơi Trên Biển Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Cái Xác Không Hồn Lương Gia Cường
Tình thắm duyên quê Trung Hậu - Khang Lê