Lưu Ánh Loan
Mùa Xuân Hoa Đào Lưu Ánh Loan
Mưa Nửa Đêm Lưu Ánh Loan
LK Chúc Xuân Nhiều Nghệ Sĩ - Lưu Ánh Loan
LK Dấu Chân Kỷ Niệm Nhiều Nghệ Sĩ - Lưu Ánh Loan
Mùa Xuân Xôn Xao Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Mai Mình Xa Nhau Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Mộng Chung Đôi Lưu Ánh Loan - Đông Nguyễn
Liên Khúc Tâm Sự Với Anh Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Liên Khúc Lý Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Thấm thía

Tống Gia Vỹ

02
Gửi Về Quan Họ

Bảo Ngoan - Phạm Lực

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
06
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Nạp tiền cho tui

Dalink Studio

05