Vũ Duy - Hồng Quyên
Phận Bạc Hồng Quyên - Puol Lê
Cỏ Úa Hồng Quyên - Puol Lê
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trần Xuân - Hồng Quyên
Đò Qua Bến Sông Trần Xuân - Hồng Quyên
Yêu Thầm Trần Xuân - Hồng Quyên
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Trần Xuân - Hồng Quyên
Phải Lòng Con Gái Bến Tre Trần Xuân - Hồng Quyên
Mãi Tìm Nhau Trần Xuân - Hồng Quyên
Mãi Tìm Nhau Hồng Quyên - Huỳnh Thanh Vinh
Khuya Nay Anh Đi Rồi Hồng Quyên - Huỳnh Thanh Vinh
Yêu Thầm Hồng Quyên - Huỳnh Thanh Vinh
LK Xác Pháo Nhà Ai (New Ver.) Lê Sang - Hồng Quyên
Tơ Tằm Hồng Quyên
Thấm thía

Tống Gia Vỹ

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Chiếc Áo Cô Đơn

Phạm Trưởng

04
Bố đang nấu cơm

Dalink Studio

05
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03