...
Người phu kéo mo cau Trương Phi Hùng
...
Mưa qua phố vắng Trương Phi Hùng
...
Mưa đêm ngoại ô Trương Phi Hùng
...
Lạnh trọn đêm mưa Trương Phi Hùng
...
Không bao giờ quên em Trương Phi Hùng
...
Sầu tím thiệp hồng Trương Phi Hùng
...
Hoa nở về đêm Trương Phi Hùng
...
Hai lối mộng Trương Phi Hùng
...
Hai chuyến tàu đêm Trương Phi Hùng
...
Gõ cửa trái tim Trương Phi Hùng
...
Đường xưa lối cũ Trương Phi Hùng
...
Đừng nói xa nhau Trương Phi Hùng
...
Đôi mắt người xưa Trương Phi Hùng
...
Chuyến xe miền Tây Trương Phi Hùng
...
Bội bạc Trương Phi Hùng