...
Xin trả lại thời gian Trương Phi Hùng
...
Cơn mê tình ái Trương Phi Hùng
...
Tơ tằm Trương Phi Hùng
...
Chuyến tàu hoàng hôn Trương Phi Hùng
...
Người đã như mơ Trương Phi Hùng
...
Đêm tâm sự Trương Phi Hùng
...
Sầu lẻ bóng 2 Trương Phi Hùng
...
Đắp mộ cuộc tình Trương Phi Hùng
...
Sầu lẻ bóng Trương Phi Hùng
...
Người tình không đến Trương Phi Hùng
...
Sương lạnh chiều đông Trương Phi Hùng
...
Tình nghèo có nhau Trương Phi Hùng
...
...
Chuyện ba mùa mưa Trương Phi Hùng
...
Chuyện tình không dĩ vãng Trương Phi Hùng