Trương Phi Hùng
Bến Sông Chờ Trương Phi Hùng
Căn Nhà Màu Tím Trương Phi Hùng
Cho Vừa Lòng Em Trương Phi Hùng
Gặp Lại Cố Nhân Trương Phi Hùng
Hạ Buồn Trương Phi Hùng
Hạ Thương Trương Phi Hùng
Hồi Tưởng Trương Phi Hùng
Nếu Một Ngày Trương Phi Hùng
Sao Đổi Ngôi Trương Phi Hùng
Vầng trán suy tư Trương Phi Hùng
Vì trong nghịch cảnh Trương Phi Hùng
Ba tháng tạ từ Trương Phi Hùng
Qua xóm nhỏ Trương Phi Hùng
Hát nữa đi em Trương Phi Hùng
Màu hoa bí Trương Phi Hùng
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05