Cao Tùng Anh - Linh Na
Một Tình Yêu Cao Tùng Anh
Người Mua Vui Hoàng Nhật Anh - Cao Tùng Anh
Tạm Biệt Em Lý Hải - Cao Tùng Anh
Thằng Tàu Lai Cao Tùng Anh
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Biển Tình

Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật

06
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

09
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

05
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Cà Phê

Min.

08