...
Nhớ Người Yêu Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
...
Bà vợ của tôi Trường Sơn - Giáng Tiên
...
Trách ai vô tình Giáng Tiên
...
Biết nói gì đây Lê Sang - Phạm Nhật Sơn
...
Hát Nữa Đi Em Châu Thanh - Lê Sang
...
Nối Nhịp Cầu Tre Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Cầu tre kỷ niệm Lê Sang - Lâm Trí Hải
...
LK Dấu chân kỷ niệm Nhiều Ca Sĩ - Lê Sang
...
...
...
...
...
Tơ Hồng Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Bằng Lòng Đi Em Lê Sang - Lưu Ánh Loan