Lê Sang - Giáng Tiên
Người Đã Như Mơ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Mùa Xuân Xa Quê Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Con Đường Mang Tên Em Lương Gia Huy - Giáng Tiên
Về Quê Em Lâm Quang Long - Giáng Tiên
Mùa Xuân Đầu Tiên Lê Sang - Kim Chi
Phải Duyên Hay Nợ Lê Sang - Kim Chi
Nhớ Đêm Giã Bạn Lê Sang - Kim Chi
Ba Tháng Tạ Từ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Em hãy về đi Lê Sang - Lâm Bảo Phi
Ru Con Thuyền Mộng Hồ Quang Lộc - Giáng Tiên
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
Tình Em Tháp Mười Trang Anh Thơ - Giáng Tiên
Lk Nghèo Nhiều ca sĩ