Lê Bảo Bình
Vợ Là Nhất Lê Bảo Bình
Vợ Là Nhất Mr.saker - Lê Bảo Bình
Không Quan Trọng Beat Phan Mạnh Quỳnh - Lê Bảo Bình
Yêu Vội Vàng Beat Lê Bảo Bình
Em Nói Em Chán Lê Bảo Bình
Đài Loan (New Ver.) Lê Bảo Bình
Từng Lầm Lỗi Lê Bảo Bình
Yêu Nhầm Người Lê Bảo Bình