Minh Trang Lyly
Muộn Màng Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Một Thời Đã Xa Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Khi Giấc Mơ Về Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Tình Phiêu Lãng Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Xin Lỗi Anh Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Tóc Em Đuôi Gà Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Cơn Mưa Lao Xao Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Yêu Đời Yêu Người Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Em Ơi Hà Nội Phố Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Thôi Anh Hãy Về Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Riêng Một Góc Trời Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Tôi Ngàn Năm Đợi Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Phúc Âm Xanh Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Dĩ Vãng Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Dĩ Vãng Nhạt Nhòa Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh