Trai Miền Trung Gái Miền Tây.
Lê Sang - Giáng Tiên
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Nói Với Người Tình

Giáng Tiên - Lâm Bảo Phi

Mưa Bụi

Trường Sơn - Giáng Tiên

Nhớ Về Em

Chế Thiện - Giáng Tiên

Đưa Em Vào Hạ

Lê Sang - Lưu Ánh Loan