Lê Sang - Giáng Tiên

Mùa Xuân Xôn Xao Lê Sang - Dương Hồng Loan
Hai Mùa Noel Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Nói Với Người Tình Giáng Tiên - Lâm Bảo Phi
Mưa Bụi Trường Sơn - Giáng Tiên
Nhớ Về Em Chế Thiện - Giáng Tiên
Đưa Em Vào Hạ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Xuân Quê Ta Lê Sang - Dương Hồng Loan
Thôi Em Hãy Về Đi Lê Sang - Lâm Bảo Phi
Hai Lối Mộng Giáng Tiên
Đừng Nói Xa Nhau Chế Kha - Giáng Tiên
Gõ Cửa Trái Tim Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Đính Ước Lê Sang - Lưu Ánh Loan