Nhạc Trẻ
Người Yêu Nhỏ Ơi HamLet Trương - Hòa Mi
Liệu Anh Có Nghe Phùng Khánh Linh
Giá chưa từng yêu nhau Đinh Kiến Phong - Kim Ny Ngọc
Nếu Ngày Mai Là Ngày Anh Mất Vũ Phụng Tiên - Tổng Đài
flyday (Remake) FreshlyRC - Keinez
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Em Là Niềm Đau (Organ) Lương Chấn Nam
Làn Gió Dũng Cappp
Ai Cùng Em

Phúc Hoàng

01
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

02
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

04
Đại Minh Tinh

Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền

05
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

02
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

04
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

05
Ai Cùng Em

Phúc Hoàng

06
Câu Hẹn Câu Thề

Đình Dũng

07