Nhạc Trẻ
Em Muốn Ta Là Gì Thanh Hưng Idol
Lao Tâm Khổ Tứ Thanh Hưng Idol
Đợi Nguyễn Phương Quỳnh
Thư Giãn Đi Em BadBz - August
Giàu Sang Rhymastic
Có Em Đây Nhiều Ca Sĩ - JayM
Hạnh Phúc Đã Xa Thái Bảo Trâm
Đi Trong Mùa Hè Trần Tiến - Đen
Bình Tĩnh Viết Thất Tình Thơ Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Thương Thầm Beat Ricky Star - Nguyễn Khoa
Sài Gòn Ta Thương Văn Quân - anh Tú
CHẠM Vũ Thanh Vân