Nhạc Trẻ
Tết Cho Mọi Nhà Phạm Quỳnh Anh - Nhiều Ca Sĩ
Mưa Em Nhớ Anh Trương Như Anh
Space Stoxic - Lupi
Na Na Na Phong Đạt
Ghen Vu Vơ Đinh Kiến Văn Fortune
Đón Xuân Mới Khưu Huy Vũ - DK Lâm
ChansCovi Nhiều Ca Sĩ - Htee
A Mess Nhiều Ca Sĩ - Stork H
Phù Dung Nhiều Ca Sĩ - Jin Tuấn Nam
Dream To Love Nhiều Ca Sĩ - Bitu