Nhạc Trẻ
Có Lầm Đừng Trách Than Lương Gia Huy - Giáng Ngọc
Hot Bee Duy Lâm
Có Lầm Đừng Trách Than Lương Gia Huy - Helen Trần
Hey Ho 2 Lương Gia Huy - Nhật Kim Anh
Yêu Xa Hóa Gần Miu Lê - Hoàng Dũng
Phận Mỏng Duyên Mờ Vĩnh Thuyên Kim
Xuân Về Em Vẫn Ế Vĩnh Thuyên Kim
Tình Đơn Phương 8 Vĩnh Thuyên Kim
Hạnh Phúc Trôi Xa Vĩnh Thuyên Kim
Tình Yêu Là Thứ Chi Vĩnh Thuyên Kim