Lê Sang - Lâm Bảo Phi
Thương Lại Càng Thương Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Người Đã Như Mơ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Mùa Xuân Xa Quê Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Mùa Xuân Đầu Tiên Lê Sang - Kim Chi
Phải Duyên Hay Nợ Lê Sang - Kim Chi
Nhớ Đêm Giã Bạn Lê Sang - Kim Chi
Ba Tháng Tạ Từ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Em hãy về đi Lê Sang - Lâm Bảo Phi
Nếu xuân này vắng anh Thùy Dương - Lâm Bảo Phi
Tân Cổ Quán Nửa Khuya Châu Thanh - Lâm Bảo Phi
Chuyện Ngày Xưa Lâm Bảo Phi