...
Tình Hạ Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Không Bao Giờ Tôi Quên Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Sầu Lẻ Bóng 2 Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Về Thăm Quê Hương Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
...
...
Chuyện Một Người Đi Đào Phi Dương
...
Kỷ Niệm Hai Chúng Mình Đào Phi Dương
...
Hình Bóng Người Xưa Đào Phi Dương
...
Mãi Tìm Nhau Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Sau Lần Hẹn Cuối Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Xin Trả Cho Em Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Chuyen Vuon Sau Rieng Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Xứ Người Nhớ Nhà Đào Phi Dương
...