Tuấn Vỹ - Chế Tuấn
Đom Đóm Sa Huỳnh - Tuấn Vỹ
Tình Tuổi Ô Mai Trang Anh Thơ - Tuấn Vỹ
Tình Dại Khờ Chế Tuấn
Nếu Chúng Mình Cách Trở Hà Vân - Chế Tuấn
Kẻ Đau Tình Chế Tuấn
Ai Cùng Em

Phúc Hoàng

01
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

02
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

06
07
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

05
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

06
Ai Cùng Em

Phúc Hoàng

07