Hàn Nhất Thuyên

Cảm Giác Trong Lòng Con Hàn Nhất Thuyên
Chia Tay Để Em Vui Hàn Nhất Thuyên
Cười Ra Nước Mắt Hàn Nhất Thuyên
Đời Tôi Cô Đơn Hàn Nhất Thuyên
Tình Là Sợi Tơ Hàn Nhất Thuyên
Còn Lại Nỗi Cô Đơn Hàn Nhất Thuyên
Tình Đời Đổi Thay Hàn Nhất Thuyên
Tình Đã Phai Mờ Hàn Nhất Thuyên
Quá Khứ Tội Lỗi Hàn Nhất Thuyên