...
Nếu Muốn Tôi Tin Hàn Nhất Thuyên
...
Nước Mắt Cho Tình Yêu Hàn Nhất Thuyên
...
Một Lần Trong Đớn Đau Hàn Nhất Thuyên
...
Lời Yêu Quá Muộn Màng Hàn Nhất Thuyên
...
Mất Tất Cả Khi Trắng Tay Hàn Nhất Thuyên
...
Một Người Khác Hàn Nhất Thuyên
...
...
Gấp Trăm Lần Đau Hàn Nhất Thuyên
...
Khoảng Trống Vô Hình Hàn Nhất Thuyên
...
Đời Là Thế Hàn Nhất Thuyên
...
Anh Sẽ Ra Đi Hàn Nhất Thuyên
...
Em Cứ Đi Hàn Nhất Thuyên
...
Giấc Mơ Muộn Màng Hàn Nhất Thuyên
...
Kiếp Nghèo Hàn Nhất Thuyên
...
Nỗi Buồn Đàn Ông Hàn Nhất Thuyên