Ngọc Sơn - Hoàng Châu
The Spectre Ngọc Sơn
Thề Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Tàu Anh Qua Núi Nhiều ca sĩ
Tấm Ảnh Ngày Xưa Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Stumbling In Ngọc Sơn
Quán Nửa Khuya (Tân Cổ) Chung Tử Long - Ngọc Sơn
Ngày Buồn Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Một Mình Thôi Ngọc Sơn - Hoàng Châu