Vết Chân Tròn Trên Cát
Mẹ Tôi Phạm Thiêng Ngân
Ký Ức Mẹ Tôi Lâm Vỹ Văn
Bài Ca Không Quên Đàm Vĩnh Hưng
Tình Ca Quang Lý
Cô Gái Mở Đường Hoàng Minh Thắng
Hát Về Anh Đàm Vĩnh Hưng
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05