Thức Giấc - Da Lab
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Để Gió Cuốn Đi Thanh Lam - Da LAB
Kết Thúc Bắt Đầu Đức Phúc - Da LAB
SKYLINE Rhymastic - Da LAB
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05