Tết Đoàn Viên
Nghỉ Đón Tết?! Nhiều ca sĩ
Tết It Up CHARLES.
Tết Năm Nay Rất Ngầu Nhiều Ca Sĩ - NevaDie
Về Nhà Ăn Tết JustaTee - BigDaddy
Mẹ Ơi! Tết Vạn Dặm Xa Bùi Anh Tuấn - Gala Nhạc Việt
Tết Đến Rồi Vui Thôi Uni5 - Gala Nhạc Việt
Vui Như Tết Nhiều ca sĩ
Tết Bát Nháo Pjnboys - Huỳnh James
Tết Xa Thanh Goll
Ui Zda! Là Tết Ngọc Dolil
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07