Tết Bình An
Tết Bình An Hana Cẩm Tiên
Tết Chung Đôi Olia Hoàng - Neon
Tết Này Con Sẽ Về Quyên - Dale Dee
‎Tết It Up Charles Huỳnh
Nhà Mình Vui Tết Nhiều ca sĩ
Tết Xuyên Tháng Nhiều ca sĩ
Tết Nhiều ca sĩ
Bài Ca Tết Cho Em Từ Như Tài
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

06
Thê Lương

Phúc Chinh

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
Đế Vương

Đình Dũng

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09