Nghe Những Tàn Phai
Ướt Mi Khánh Ly
Tâm tình ca Khánh Ly - Linh Mục Nguyễn Sang
Tình Xa Khánh Ly
Nguyệt Ca Khánh Ly
Tình Nhớ Khánh Ly
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05