Ngày Nắng Lên
Nắng Và Mưa Phạm Trưởng
Nắng Thủy Tinh Suni Hạ Linh - Avin Lu
Màu Nắng Thái Tuyết Trâm
Nắng Tin Yêu Ông Cao Thắng
Một Ngày Nắng Freaky - Anh Thư Phan