Gió Hát Mùa Hạ
Mùa Hạ Thoáng Qua Nhiều Ca Sĩ - Phương Mỹ Chi
Chuyến Xe Mùa Hạ Duy Thuận - Nhu Y Doan
Mưa Hát Mỹ Linh
Thương Ca Mùa Hạ Võ Hoàng Lâm - Lâm Ngọc Hoa
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05